​​​​​Ihmisen mieli on kiehtovinta mitä tiedän, siksi minusta tuli psykologi.
Työssäni pääsen todistamaan mielen lähes rajatonta muovautuvuutta ja sopeutumiskykyä. Intohimonani on auttaa ihmisiä saamaan omat vahvuudet, voimavarat ja potentiaali parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön niin yksilö- kuin yhteisötasolla.


Viimeiset vuodet olen tehnyt pioneerityötä taiteilijoiden psyykkisen valmennuksen kehittämisen saralla. Toimin Suomen Psykologiliiton psyykkisen valmennuksen työryhmässä, jossa edistämme aktiivisesti psyykkisen valmennuksen asemaa niin urheilun kuin taiteen parissa. 


​Organisaatiokonsulttina ja työnohjaajana minua vetää puoleensa ihmisten välisen vuorovaikutuksen teemat sekä ryhmädynaamiset ilmiöt. Tunteet ovat työelämässä alihyödynnetty voimavara ja työssäni minua kiinnostaa, kuinka valjastaa tunteet rakentavalla tavalla työyhteisöjen hyödyksi ja voimavaraksi. 

Viulunsoitto on kulkenut matkassani kuusivuotiaasta tähän päivään, tuoden elämään iloa, opettaen pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta sekä tarjoten mahdollisuuksia haastaa itseäni. Musiikin lisäksi ammennan inspiraatiota kuvataiteesta, teatterista, kirjoista, tanssista ja joogasta. 


Näen taiteen tarjoavan uudenlaisia ja tarpeellisia lähestymistapoja niin henkilökohtaisen hyvinvoinnin tasolla kuin laajemmin työelämän yhä kompleksisempiin tarpeisiin.  


​​TYÖOTTEENI

Teen työtäni valmentavalla otteella ja syvällisellä ymmärryksellä. Lähestymistapaani ohjaa analyyttisen ja intuitiivisen tason luonteva vuorovaikutus ja näiden molempien tasojen hyödyntäminen työskentelyssä. 

​Vuosien varrella kiinnostukseni on laajentunut huomioimaan ja tukemaan yhä laajemmin ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia -niin fyysisen kehon, ajatusten kuin tunteiden tasolla. 

Omimmillani olen työskennellessäni etenkin taidealojen ja luovien alojen toimijoiden kanssa. Työotteessani yhdistän perinteisempiin psykologisiin ja terapeuttisiin lähestymistapoihin luovia työskentelytapoja, kuten taidelähtöisiä menetelmiä sekä rentoutus- ja mielikuvatyöskentelyä. Käytettävät työskentelymenetelmät valitaan aina tilanteen ja tarpeen mukaan ja sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.


Asiakas- ja yhteistyötahoja ovat olleet mm. Suomen tanssioppilaitosten liitto, Taideyliopisto, Helsingin kaupunki, Taiteen edistämiskeskus, Women in Film and Television, Suomen Musiikintekijät, Mela, Jyty ja Tuuletar-yhtye


TYÖKOKEMUS
Vuodesta 2010 lähtien olen työskennellyt työterveyshuollossa, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Työterveyspsykologina toimin yksittäisten työntekijöiden, työyhteisöjen, esimiesten ja johdon tukena työhyvinvointiin ja työkyvyn johtamiseen liittyvien kysymysten parissa. Erityisosaamiseni työterveyspsykologina liittyy kulttuuriorganisaatioiden erityispiirteiden tuntemukseen. 


Aiempaa työkokemusta minulla on terveyskeskuspsykologin sekä koulupsykologin työstä, psykologian opettamisesta, soveltuvuusarvioinneista sekä viulunsoitonopettajan työstä.

KOULUTUS

  • Psykologian maisteri (PsM), Jyväskylän yliopisto (psykologia, yhteisöviestintä, johtaminen)
  • Viulupedagogin ja varhaisiän musiikkikasvatuksen opintoja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Organisaatiokonsultoinnin syventävä koulutusohjelma konsulteille ja johtajille, Metanoia Instituutti
  • Työterveyshuollon pätevyys, Työterveyslaitos
  • Kliinisen hypnoterapian 1-vuotinen täydennyskoulutus, Tieteellinen Hypnoosi ry
  • Taiteilija-konsultti työparimallin mentorointiohjelma, Pro Soveltavan taiteen tila ry ja Metanoia Instituutti
  • ​Taiteen johtaminen ja yrittäjyys, avoin Taideyliopisto
  • Lisäksi useita lyhyempiä koulutuksia ja seminaareja, mm. mindfulnessiin liittyen

JÄSENYYDET


 

Olen Marjukka Laurola, muusikkotaustan omaava työterveyspsykologi, organisaatiokonsultti sekä psyykkinen valmentaja. 

KUKA