ESIMIES- TAI TYÖYHTEISÖVALMENNUS

Valmennuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi

 • ryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen tukeminen
 • psyykkisten vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen​​ 
 • tietoisuustaitojen opettelu ja hyödyntäminen työssä
 • stressinhallinnan keinot ja palautuminen
 • tunteiden valjastaminen rakentavalla tavalla ryhmän käyttöön

 

 

TYÖNOHJAUS

Ryhmämuotoisessa työnohjauksessa voidaan työskennellä sekä kunkin ohjattavan omien kysymysten että ryhmän yhteisten kysymysten parissa. Työnohjaustapaamisissa jäsennetään työhön, työyhteisöön tai työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Tavoitteena on työssä kehittyminen ja ammatillisten ja persoonallisten vahvuuksien lisääminen reflektiivisen keskustelun avulla. Ymmärrystä ja ratkaisuja pyritään löytämään yhteisen dialogin avulla, tarvittaessa keskustelun ohella voidaan hyödyntää mm. toiminnallisia menetelmiä.

 

​Työnohjaus on hyödyllisintä säännöllisenä, pitkäkestoisena prosessina. Työnohjausryhmän ihannekoko on 3-6 henkilöä. 

 

 

KOULUTUKSET JA LUENNOT

Räätälöin mielelläni koulutuskokonaisuuden tai luennon yritykselle tai yhteisölle mm. seuraaviin teemoihin liittyen:

 • psyykkinen valmennus työelämässä
 • esiintymis- ja suoritusjännityksen käsittely
 • luovien ja taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen työelämässä
 • psyykkisten voimavarojen vahvistaminen muutoksessa
 • työkaluja stressinhallintaan
 • itsemyötätunnon vahvistaminen 
 

PALVELUT ORGANISAATIOILLE/RYHMILLE