ESIMIES- TAI TYÖYHTEISÖVALMENNUS

Valmennuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi

  • ryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen tukeminen
  • psyykkisten vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen​​ 
  • tietoisuustaitojen opettelu ja hyödyntäminen työssä
  • stressinhallinnan keinot ja palautuminen
  • tunteiden valjastaminen rakentavalla tavalla ryhmän käyttöön

 

 

TYÖNOHJAUS

Teen työnohjausta bändien ja muiden luovien yhteisöjen kanssa, Työnohjauksessa voidaan tarkastella ja selkiyttää yhteistyön rakenteellisia tekijöitä, kuten keskinäisiä rooleja ja vastuita, johtajuuskysymyksiä ja yhteistä ajankäyttöä. Samalla liikutaan vahvasti kokemusmaailmassa: tunnistetaan keskinäisiä jännitteitä ja pysähdytään turvallisesti tunnekokemusten ääreen. Työnohjauksessa puretaan menneisyyden painolasteja, visioidaan yhdessä tulevaisuutta ja vapautetaan iloa ja energiaa uuden luomiseen. Tämänkaltaisten teemojen äärellä työskennellään keskustellen ja tarpeen mukaan myös luovia menetelmiä hyödyntäen. 


Työnohjaus on hyödyllisintä säännöllisenä prosessina, jossa tapaamisia on esimerkiksi kuukauden välein. 


Työnohjausprosessista ja työskentelytavastani voit lukea lisää tästä Tuuletar-yhtyeen haastattelusta: Bändikemia kuntoon työnohjauksella

 

 

KOULUTUKSET JA LUENNOT

Räätälöin mielelläni koulutuskokonaisuuden tai luennon yritykselle tai yhteisölle mm. seuraaviin teemoihin liittyen:

  • psyykkisten voimavarojen vahvistaminen muutoksessa
  • esiintymis- ja suoritusjännityksen käsittely
  • stressinhallinta ja palautuminen
  • itsemyötätunnon vahvistaminen
  • esimiehenä taideorganisaatiossa -oman ja työyhteisön hyvinvoinnin johtaminen 
 

PALVELUT ORGANISAATIOILLE/RYHMILLE