PSYYKKINEN VALMENNUS/COACHING

Tarjoan psyykkistä valmennusta erityisesti taiteilijoille (mm. muusikoille, näyttelijöille, tanssijoille, kirjailijoille ja kuvataiteilijoille) ja muille luovilla aloilla työskenteleville. Psyykkisessä valmennuksessa työskennellään kohti asiakkaan määrittämiä (taiteellisia) tavoitteita ja pyritään yhdessä löytämään keinoja siihen pääsemiseksi. 


Tapaamisissa voidaan työskennellä mm. seuraavien teemojen parissa:

 • henkinen valmentautuminen kohti omia päämääriä tai tiettyä suoriutumista varten (kuten koesoitto, koe-esiintyminen, pääsykoe tai väitöstilaisuus) 
 • esiintymistaitojen vahvistaminen
 • esiintymisjännityksen hallinta
 • omien psyykkisten vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen
 • itsekriittisyyden vähentäminen tai pettymysten käsittely
 • onnistumisen kokemusten hyödyntäminen
 • rentoutumiskeinojen opettelu 
 • stressinhallinnan keinot ja palautuminen
 • laajemmin taiteilijaminäkuvan ja taiteilijaidentiteetin tukeminen ja kehittäminen 


Ensimmäisellä tapaamiskerralla jäsennetään lähtötilanne, jonka perusteella sovitaan yhteiset tavoitteet työskentelylle. Työskentelyssä voidaan hyödyntää keskustelun ohella mm. rentoutus-, mindfulness- ja mielikuvamenetelmiä. Tapaamisia voidaan sopia tilanteen mukaan esim. 1-5 krt tai 5-10 krt.​TYÖNOHJAUS

Työnohjauksessa tutkitaan työtä ja omaa suhdetta sen tekemiseen. Tavoitteena on työssä kehittyminen ja ammatillisten sekä persoonallisten vahvuuksien lisääminen reflektiivisen keskustelun avulla. Työnohjaustapaamisissa jäsennetään työhön, työyhteisöön tai työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Ymmärrystä ja ratkaisuja pyritään löytämään yhteisen dialogin avulla, tarvittaessa keskustelun ohella voidaan hyödyntää mm. toiminnallisia menetelmiä. 


Työnohjauksesta voi olla hyötyä​

 • ​kun kohtaat ammattitaitoasi haastavia tilanteita
 • kun työ kuormittaa sinua ja herättää paljon tunteita
 • kun haluat tutkia omaa työrooliasi
 • ​kun haluat lisätä työn tuloksellisuutta​


Työnohjaus on hyödyllisintä säännöllisenä prosessina, jossa tapaamisia on esim. 3-4 viikon välein. 

​​

​​

HYPNOOSI

Hypnoosi on jokaiselle ihmiselle erilainen ja ominainen kokemus, tietoisuuden tila, jossa pyritään mielikuvilla aikaansaatuihin muutoksiin kokemusmaailmassa.  Hypnoosi on tehokas ja turvallinen lääkkeetön apu, josta voi tutkitusti olla hyötyä mm.

 • unettomuudessa
 • kroonisen kivun helpottamisessa, kun kivun syy tunnetaan
 • riippuvuuksien hoidossa
 • ärtyneen suolen oireyhtymässä
 • pelkojen ja jännityksen hoidossa 
 • stressinhallinnan tukena


Oma hypnoosiosaamiseni perustuu Tieteellinen Hypnoosi ry:n hypnoterapian täydennyskoulutukseen ja olen hyödyntänyt hypnoosia jo vuosia työssäni onnistunein tuloksin. Ensimmäisellä tapaamiskerralla jäsennetetään alkutilanne ja arvioidaan hypnoosin soveltuvuus asiakkaan kohdalla. Tarjoan hypnoosia lyhytterapiana, esim. 3-10 käyntikertaa. 


Tietoa hypnoosista: http://www.hypnoosi.net

 
 

 

 

PALVELUT YKSILÖILLE