PSYYKKINEN VALMENNUS/COACHING

Tarjoan psyykkistä valmennusta erityisesti taiteilijoille (mm. muusikoille, näyttelijöille, tanssijoille, kirjailijoille ja kuvataiteilijoille) ja muille luovilla aloilla työskenteleville. Psyykkisessä valmennuksessa työskennellään kohti asiakkaan määrittämiä tavoitteita ja pyritään yhdessä löytämään keinoja siihen pääsemiseksi. 


Tapaamisissa voidaan työskennellä mm. seuraavien teemojen parissa:

 • henkinen valmentautuminen kohti omia päämääriä tai tiettyä suoriutumista varten (kuten koesoitto, koe-esiintyminen, pääsykoe tai väitöstilaisuus) 
 • esiintymisjännityksen hallinta
 • omien psyykkisten vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen
 • itsekriittisyyden vähentäminen tai pettymysten käsittely
 • rentoutumiskeinojen opettelu 
 • stressinhallinnan keinot ja palautuminen
 • luovuuden vapauttaminen
 • laajemmin taiteilijaminäkuvan ja taiteilijaidentiteetin tukeminen ja kehittäminen 


Ensimmäisellä tapaamiskerralla jäsennetään lähtötilanne, jonka perusteella sovitaan yhteiset tavoitteet työskentelylle. Työskentelyssä voidaan hyödyntää keskustelun ohella mm. rentoutus-, mindfulness- ja mielikuvamenetelmiä. Tapaamisia voidaan sopia tilanteen mukaan esim. 1-5 krt tai 5-10 krt.

​​

​​​HYPNOOSI

Hypnoosi on jokaiselle ihmiselle erilainen ja ominainen kokemus, tietoisuuden tila, jossa pyritään mielikuvilla aikaansaatuihin muutoksiin kokemusmaailmassa.  Hypnoosi on tehokas ja turvallinen lääkkeetön apu, josta voi tutkitusti olla hyötyä mm.

 • unettomuudessa
 • kroonisen kivun helpottamisessa, kun kivun syy tunnetaan
 • riippuvuuksien hoidossa
 • ärtyneen suolen oireyhtymässä
 • pelkojen ja jännityksen hoidossa 
 • stressinhallinnan tukena


Oma hypnoosiosaamiseni perustuu Tieteellinen Hypnoosi ry:n hypnoterapian täydennyskoulutukseen ja olen hyödyntänyt hypnoosia jo vuosia työssäni onnistunein tuloksin. Ensimmäisellä tapaamiskerralla jäsennetetään alkutilanne ja arvioidaan hypnoosin soveltuvuus asiakkaan kohdalla. Tarjoan hypnoosia lyhytterapiana, esim. 3-10 käyntikertaa. 


Tietoa hypnoosista: http://www.hypnoosi.net

 
 

 

 

PALVELUT YKSILÖILLE